De keuze van ouders om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren is te vrijblijvend. Een verplichte deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma zou als voorwaarde gesteld moeten worden voor toegang tot de kinderopvang. Als dit geen effect heeft moet een 'in de wet vastgelegde algemene vaccinatieplicht' worden overwogen. Dat staat in een rapport van de Commissie kinderopvang en vaccinatie.

Ouders die weigeren, zouden verplicht moeten worden om in gesprek te gaan met een deskundige. Volgens de commissie is de overheid aan zet om ouders beter te informeren over het belang van inenten tegen besmettelijke ziekten. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de kinderopvang. 'Het is onwenselijk de keuze voor eventuele maatregelen op het bord van de kinderopvang te leggen. De gedaalde vaccinatiegraad is een maatschappelijk probleem dat niet alleen speelt in de kinderopvang'.

Volgens de commissie moet de overheid 'stevig uitdragen' dat een vaccinatiegraad die hoog genoeg is om kinderen te beschermen, van groot belang is.

'Bezorgd over mogelijke bijwerkingen'

Uit het onderzoek blijkt dat het niet (volledig) laten vaccineren voor een deel te maken heeft met bezwaren uit geloofsovertuiging of een antroposofische levensovertuiging van de ouders. Daarnaast zijn ouders bezorgd over mogelijke bijwerkingen. Ook speelt voor sommigen mee dat zij geen vertrouwen hebben in het Rijksvaccinatie-programma. Daarbij zien ouders geen noodzaak meer om te vaccineren nu de ziektes weinig voorkomen.

Ouders die hun kinderen wel laten inenten, maken zich vooral zorgen over de gevolgen voor hun kind wanneer het een besmettelijke ziekte oploopt in de kinderopvang. Ze vrezen dat hun kleintjes ernstig ziek worden, dood kunnen gaan of blijvende gevolgen van een ziekte overhouden. Daarbij noemen ouders dat ze hun kind willen behoeden voor de pijn en het ongemak die een ziekte met zich meebrengt.

D66: 'We hebben geen tijd te verliezen'

Coalitiepartij D66 pleit voor een inentingsplicht voor kinderopvangcentra als de vaccinatiegraad in Nederland onder de 90 procent zakt. De partij spreekt van code rood. 'We hebben geen tijd te verliezen', zegt D66-Kamerlid Rens Raemakers.

Hij voegt dat toe aan zijn wetsvoorstel waarin staat dat kinderopvangcentra ongevaccineerde kinderen mogen weigeren. Hij doet dit naar aanleiding van het advies aan het kabinet dat de overheid een ondergrens voor de vaccinatiegraad moet aangeven.

Als het aan D66 ligt, komt die grens op 90 procent te liggen. Als de vaccinatiegraad daaronder zakt, moet er een inentingsplicht komen voor kinderopvangcentra. Nederland moet haast maken met maatregelen om te voorkomen dat de vaccinatiegraad verder daalt, vindt D66. 'We kunnen niet langer op onze handen zitten', zegt Raemakers.

Bron: ANP