In de afgelopen tien jaar is het aantal kindertandartsen bijna verdubbeld. Niet elk kind kan op dezelfde manier behandeld worden als bij een reguliere tandarts. Sommige kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen worden door hun reguliere tandarts doorgestuurd naar een tandarts die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen.

Ook kinderen die erg bang zijn of kinderen met een slecht gebit kunnen ervoor kiezen om naar de kindertandarts te gaan. Voordat zij naar de kindertandarts mogen, moeten ze wel eerst toestemming van hun reguliere tandarts hebben.

Trucjes en technieken

Els Hembrecht heeft een eigen kindertandartsenpraktijk in Wierden. Tegen het AD vertelt zij wat het verschil is tussen een reguliere tandartsenpraktijk en een praktijk die speciaal op kinderen gericht is. Het ligt volgens haar voornamelijk aan de vele 'trucjes en technieken' waarmee ze kinderen gerust kan stellen, terwijl ze bijvoorbeeld ondertussen een vervelende prik krijgen. 'Ik praat heel veel met kinderen. Om ze af te leiden. Om ze voor te bereiden. En om ze het gevoel te geven dat ze mogen kiezen. Maar die keuzes zijn wel beperkt. Ze mogen niet kiezen óf ik ga poetsen. Ze mogen alleen de tandpasta kiezen.'

Meer aandacht voor de kinderen

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde, Hellen

Blom, begrijpt dat er meer kindertandartsen bij zijn gekomen. 'De hele gezondheidszorg is zich steeds meer aan het specialiseren.' Daarnaast vindt Blom het een goede zaak dat er meer aandacht voor de kinderen is. 'De gevoelens van kinderen worden serieuzer genomen. Hoe kunnen ze over hun angst heen geholpen worden?'

Bron: Nationale Zorggids/AD