Vanwege het coronavirus wordt op dit moment door steeds meer verschillende thuiszorgorganisaties noodgedwongen gesneden in het aantal zorgmomenten voor mensen thuis. Dit onder meer vanwege een hoger ziekteverzuim onder eigen medewerkers en een toestroom van het aantal mensen dat thuiszorg nodig heeft. Verder willen thuiszorgorganisaties op deze manier het aantal risicovolle contactmomenten met kwetsbare patiënten tot een minimum beperken.

Tilburgse thuiszorgorganisatie Thebe is een van de thuiszorgorganisaties in ons land die enkele dagen geleden heeft besloten te schrappen in het aantal zorgmomenten van cliënten. Woordvoerder Jeroen Hurkens geeft aan dat dit steeds in nauw overleg wordt gedaan met mantelzorgers en familieleden. Volgens Thebe is dit onder meer nodig om het aantal risicovolle contactmomenten met kwetsbare patiënten tot een minimum te kunnen beperken. Omdat medewerkers in de thuiszorg toch vaak van de ene naar de andere cliënt gaan. Hurkens: 'Met elkaar wordt kritisch gekeken waar op een verantwoorde manier kan worden gesneden in de thuiszorg. Werd iemand voorheen bijvoorbeeld drie keer per week gedoucht, wordt dit nu teruggebracht naar 1 keer. Wij vragen de familie waar mogelijk het verschil zelf op te vangen.'

'Maatregelen niet alleen in belang van cliënt'

Dit zou niet alleen in het belang zijn van de cliënten, geeft thuiszorgorganisatie Thebe aan, maar ook in het belang van de zorgmedewerkers zelf. En in het belang van eventuele toekomstige zorgbehoevenden. Hurkens: 'Niemand weet hoe lang deze coronacrisis nog zal duren maar wij zullen deze hele periode wel alle cruciale, medische thuiszorg moeten kunnen blijven leveren. Dat kan alleen als we voldoende gezonde medewerkers hebben.' De zorgmedewerkers die vanaf nu niet meer worden ingezet voor de thuiszorg, kunnen inspringen op 1 van de 23 woonzorglocaties van Thebe.
 
Thuiszorgorganisatie Savant Zorg, een zorgorganisatie in het Brabantse Helmond, moest vorige week ook korten op de zorg thuis. Maar daar spelen hele andere motieven een rol. Marian van Engelenburg, directeur thuiszorg bij Savant Zorg: 'Wij zagen de afgelopen weken binnen onze organisatie steeds meer zorgmedewerkers ziek worden. En met minder medewerkers moesten we juist veel meer uren thuiszorg leveren. Dat was gewoon niet haalbaar.' Savant Zorg levert op dit moment meer zorg omdat de organisatie te maken heeft met een toeloop aan (nieuwe) patiënten. Dit betreft mensen uit de regio die de afgelopen weken besmet zijn geraakt met corona en nu uit het ziekenhuis worden ontslagen. Vaak zijn dit mensen die nog erg ziek zijn en veel zorg thuis nodig hebben.  

In kaart gebracht wat medisch noodzakelijk is

Ook in de regio Rotterdam wordt inmiddels op een aantal plekken noodgedwongen minder thuiszorg geleverd. Dit laat brancheorganisatie ConForte desgevraagd weten, waar tien grote Rotterdamse thuiszorgorganisaties onder vallen zoals Laurens en Humanitas. Woordvoerder van ConForte, Stephan Bol: 'De betreffende thuiszorgorganisaties zagen helaas geen andere mogelijkheid dan dit. Wijkverpleegkundigen brengen nu per cliënt in kaart wat medisch gezien echt noodzakelijk is. En dan wordt er gesproken met familie of mantelzorger. Voor onder meer het wassen, het aankleden of het aantrekken van steunkousen wordt nu zoveel mogelijk hulp gevraagd van mantelzorgers.'

Namen van specifieke thuiszorgorganisaties noemt Bol liever niet. Die doen er volgens hem ook niet toe. Want de Rotterdamse zorgorganisaties die tot nu toe de dans ontspringen, zouden de komende periode wellicht alsnog aan de beurt kunnen komen. Bol: 'Hierop bereiden ook deze thuiszorgorganisaties zich al voor. Door nu al volop gesprekken te voeren met mantelzorgers en familie. Over de vraag wat zij, mocht het zover komen, direct zelf aan thuiszorg zouden kunnen overnemen.'
 
De betrokken zorgorganisaties laten weten dat voor de medisch noodzakelijke zorg altijd voldoende professionals beschikbaar blijven. Het gaat dan onder meer om medische handelingen als injecties, risicovolle handelingen en palliatieve zorg.