Er komt 12 miljoen euro extra beschikbaar voor startende bedrijven die zorgtechnologie ontwikkelen als gezondheidsapps, zelfrijdende rolstoelen en robots voor zieke kinderen. Het geld komt van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken en Klimaat.

De miljoenen gaan naar de zogenoemde SEED Capital-regeling die geld steekt in de 'e-health' start-ups. Een voorbeeld van een eerder project is het bedrijf FABPulous dat een apparaat ontwikkelde waarmee bij pijn op de borst in een vroeg stadium de kans op een hartinfarct kan worden ingeschat.

Bron: ANP