Er gaan overtuigende nepmails rond die doen alsof ze van zorgverzekeraards Zilveren Kruis of CZ zijn. In de mails vragen de afzenders respectievelijk 481,50 en 331,74 euro.

In de nepmail van CZ wordt de ontvanger verzocht een rekening te betalen waarvan niet precies duidelijk is waar de rekening betrekking op heeft. Het bedrag moet worden overgemaakt onder vermelding van kenmerk 9092209199429220 of onder vermelding van relatienummer 705520439.

Ontvangers kunnen deze mail het beste direct verwijderen en zeker niet betalen. De link in de mail om te betalen leidt namelijk niet naar de website van de verzekeraar, maar naar een betalingsverzoek van een Bunq-rekeninghouder.

Nepmail Zilveren Kruis

In de nepmail van Zilveren Kruis wordt de ontvanger verzocht een premie voor de maanden augustus en september 2019 te betalen. Het betreft tweemaal de premie voor de basisverzekering, vermeerderd met tweemaal de premie voor de aanvullende verzekering én nog een bedrag voor aanmaningskosten.

In de mail wordt gedreigd met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder als de ontvanger niet voor 31 oktober 2019 betaald. Ook deze mail bevat een betaalverzoek van een Bunq-rekeninghouder. Gooi de mail direct weg en betaal niet.

Bron: Opgelicht?!