Een speciale muziek-app voor kinderen met autisme om ze te helpen makkelijker contact te maken en uit hun isolement te halen. Die wordt komende maand gelanceerd op initiatief van de Stichting Papageno, van dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje, en KPN Mooiste Contact Fonds.

De lancering van de app is op 15 april in het Concertgebouw in Amsterdam. Vijftig kinderen met autisme maken die dag, met behulp van de Papageno-app, samen muziek voor hun familie.

'Kinderen met en zonder autisme muzikaal met elkaar in contact brengen'

De Van Zwedens richtten in 1997 de Stichting Papageno op, nadat ze zelf een kind hadden gekregen met autisme. Met de stichting willen ze kinderen en jongeren met autisme helpen. 'Bij Papageno zien wij al jaren de mooie resultaten van muziektherapie; het blijkt een effectief middel voor kinderen met autisme om zich te ontwikkelen en contact te maken met hun omgeving', aldus Aaltje van Zweden. Volgens haar is de app 'die we nu samen met KPN Mooiste Contact Fonds hebben ontwikkeld hier een veelbelovende aanvulling op. Nu kunnen we meer kinderen met en zonder autisme muzikaal met elkaar in contact brengen en zo hun sociale netwerk vergroten.'

KPN Mooiste Contact Fonds werd in december 2007 door KPN opgericht om sociaal contact te bevorderen voor mensen die dat nu missen. Al tien jaar brengt het fonds mensen die zich eenzaam voelen weer in contact met hun omgeving of lotgenoten. Oorzaken van eenzaamheid zijn bijvoorbeeld ziekte, een handicap of het wegvallen van een partner.

Bron: ANP