De Tweede Kamer wil snel een debat over het gebrek aan samenhang in de jeugdzorg. Kinderombudsman Margrite Kalverboer trok daarover dinsdag aan de bel. Volgens haar krijgen kwetsbare kinderen vaak niet de hulp die ze nodig hebben.

Het aantal incidenten in de gesloten jeugdzorg stijgt en vooral de meest kwetsbare kinderen, die met meerdere instanties te maken hebben, zijn daar de dupe van. Het ontbreekt aan samenhang tussen de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs, aldus Kalverboer. 'Ik heb zelden een brief gezien met zoveel problemen', zei Kamerlid Fleur Agema (PVV).

Lees ook: 'Kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben'

Minister Hugo de Jonge presenteerde maandag een actieplan, opgesteld door de sector, maar de Kamer toonde zich dinsdag niet onder de indruk. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een financiële onderbouwing voor de plannen. 'Wij moeten altijd dekking bieden bij voorstellen, anders worden we uitgelachen', merkte Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) op. Maar volgens De Jonge kan hij hierover moeilijk in detail treden, juist omdat het een plan van de sector betreft. Instellingen moeten nog overleggen met gemeenten, over hoe ze de doelen uit het plan gaan verwezenlijken.

Bron: ANP