Zeeuwen met psychische problemen hoeven niet bang te zijn dat de ggz hun de deur wijst. De zorgverzekeraar is verplicht zorg voor hen te regelen, onderstreept minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Ze 'vindt het niet acceptabel dat patiënten via de media ongerust worden gemaakt'.

De Zeeuwse ggz-instelling Emergis waarschuwde twee weken geleden dat zij geen patiënten meer kan aannemen omdat het geld op is dat de verzekeraar Emergis heeft betaald. Die opnamestop dreigt nog steeds, laat de instelling weten. Dat zou betekenen dat Zeeuwse patiënten naar een buurprovincie moeten reizen.

Emergis en de zorgverzekeraars moeten er samen uitkomen, stelt Schippers. Mislukt dat, dan kan de Nederlandse Zorgautoriteit ingrijpen en bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. Volgens de minister zijn de instelling en de verzekeraars nog met elkaar in overleg, maar houdt ze de zaak nauwlettend in de gaten.

Zorginstellingen klagen al langer dat verzekeraars te weinig zorg inkopen om alle patiënten te kunnen behandelen.

Bron: ANP