De Raad voor de Volksgezondheid (RVS) verwacht dat de huidige Wet BIG niet in staat is om de snelle veranderingen in de zorg op te vangen. Dat stelt de Raad in een door minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) gevraagd advies over de toekomstbestendigheid van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

De zorgvraag van Nederlandse burgers wordt steeds uitgebreider en complexer en vraagt om een snelle aanpassing van bekwaamheden bij zorgverleners. Dit leidt tot een wildgroei aan nieuwe beroepen in de zorg, inmiddels zijn dat er zeker 2400. Denk daarbij aan de bachelor medisch hulpverlener, de klinisch technoloog of de regieverpleegkundige.

De Raad pleit er daarom voor de Wet BIG om te vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat alleen basisberoepen in de wet regelen en verdere bekwaamheden, die zorgverleners door opleiding maar ook in de praktijk verwerven, vastleggen in een persoonlijk portfolio.

De Raad denkt dat een klein aantal in de wet geregelde basisberoepen, aangevuld met een persoonlijk portfolio van vastgestelde bekwaamheden per zorgverlener, meer duidelijkheid en mogelijkheden biedt om de zorgbrede ontwikkelingen te af te wenden. 

Mogelijke voordelen aanpak

In het model van de Raad zijn alleen basisberoepen bij wet vastgelegd, zoals een arts of verpleegkundige. Verpleegkundigen en artsen kunnen zich aanvullend bekwamen in voorbehouden handelingen en andere competenties en deze verworven competenties worden dan opgenomen in het persoonlijke bekwaamhedenportfolio.

Het door de RVS voorgestelde model biedt mogelijk een oplossing voor de discussie onder verpleegkundigen over het plan om de regieverpleegkundige, een nieuw beroep, in de Wet BIG te laten opnemen. Het beroep regieverpleegkundige komt dan niet in het BIG-register voor. 

Voordeel van deze aanpak is dat vaardigheden van beroepsbeoefenaren op deze manier wel worden beschermd, maar zowel zorgorganisaties, zorgverleners als patiënten kunnen gerichter inspelen op de veranderingen in de zorg en samenleving. 

Bron: RVS