Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt voor smog door fijnstof vrijdag en komend weekend. De luchtkwaliteit is dan 'onvoldoende' en mogelijk lokaal 'slecht', aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Nauwelijks verspreiding

De hoogste concentraties zijn waarschijnlijk in de Randstad en het zuiden van Nederland. Volgens het RIVM verspreidt het stof zich nauwelijks door het rustige weer en zullen de concentraties langzaam oplopen. Naar verwachting zullen de concentraties in het weekeinde wel weer dalen.

Ademhalingsproblemen

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot ademhalingsproblemen, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen en hoesten. Mensen die last hebben van de ongunstige weersomstandigheden kunnen zware lichamelijke inspanning maar beter vermijden.

Update 12 januari

De luchtverontreiniging vrijdag is minder heftig dan verwacht. Het RIVM meldt dat het smogniveau waarop mensen moeten worden gewaarschuwd, vrijdag niet wordt gehaald.

De fijnstofconcentraties zijn weliswaar gestegen en de luchtkwaliteit is hierdoor matig, maar er wordt vrijdag geen verdere stijging verwacht, aldus het instituut.

Bron: ANP