Mensen moeten zich bewuster worden van gezondheidsrisico’s als gevolg van overstromingswater. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut vroeg bijna 1200 personen naar symptomen van maag-darm- en luchtweginfecties na wateroverlast. Zij hebben dit soort infecties vaker dan mensen die geen overlast van overstromingswater ondervinden.

Van de onderzoeksgroep hadden mensen ongeveer vijf keer vaker last van de darmen en drie keer zo vaak van de luchtwegen. Hoe groot de risico's werkelijk zijn, is volgens de onderzoekers nog niet goed te zeggen, omdat dit afhangt van ernst van de wateroverlast en bijvoorbeeld temperatuur.

Lees ook: 'Klimaatverandering grootste bedreiging volksgezondheid'

Door klimaatverandering zal Nederland in ieder geval vaker te maken krijgt met heviger regenval, aldus het RIVM. 'Wanneer de afwatering dit water niet kwijt kan, overstroomt het riool. Hierdoor kan het overstromingswater verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Dit kan vooral in stedelijke gebieden tot overlast leiden.'

Bron: ANP