De toegestane hoeveelheid schadelijke stoffen in rubberkorrels moet omlaag, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De door het instituut voorgestelde norm moet garanderen dat het risico op kanker door sporten op kunstgras 'erg laag blijft'.

De kans op kanker door de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de rubberkorrels is 'verwaarloosbaar', concludeerde het RIVM eerder. Toch dient het instituut een voorstel in bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om de toegestane hoeveelheid PAK’s te verlagen van 100 milligram per kilo tot 17 milligram per kilo korrels.

Hoewel in Nederland bijna alle rubberkorrels op kunstgrasvelden al aan deze norm voldoen, zijn de officiële regels een stuk soepeler. Het RIVM stelt voor dat de strengere normen voor schadelijke stoffen in 'mengsels' ook worden toegepast op de korrels. Nu gelden nog de regels voor 'consumentenproducten'.

Maatschappelijke onrust omtrent rubberkorrels

Niet alleen moeten de aangescherpte regels garanderen dat het risico op kanker laag blijft, het RIVM hoopt ook zo de maatschappelijke onrust weg te nemen. De komende maanden verdiept het Europees Agentschap zich in het voorstel. Daarna wordt het voorgelegd aan de Europese Commissie.

Bron: de Volkskrant