Er is geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek.

In Nederland krijgen meisjes van dertien de oproep om zich gratis te vaccineren tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Sinds de introductie van het vaccin in 2009 kwamen er klachten binnen bij het RIVM over de bijwerkingen de HPV-vaccinatie. De klachten gingen vooral over chronische vermoeidheid.

Onderzoek naar aanleiding van bijwerkingsklachten

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de meldingen van vermoeidheidsklachten die langer dan twee maanden duurden na de HPV-vaccinatie bij bijwerkingscentrum Lareb. Bijna 70.000 meisjes werden geselecteerd uit een huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus MC. Uit die gegevens blijkt volgens het RIVM dat langdurige vermoeidheid vóór invoering van de HPV-vaccinatie even vaak voor kwam als na de invoering.

Volgens het RIVM zijn de resultaten uit dit onderzoek in lijn met de uitkomsten van eerdere onderzoeken uit Noorwegen, Groot-Brittanië en Denemarken.

Meisjes laten zich minder vaccineren tegen HPV

Eerder dit jaar werd bekend dat het aantal jonge meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker voor het tweede jaar op rij verder is afgenomen. Van 53,4 procent naar 45,5 procent in 2017. Belangrijkste reden om niet te vaccineren tegen baarmoederhalskanker, blijken zorgen over mogelijke bijwerkingen van het vaccin.

Uitzending Zorg.nu over HPV-vaccin

In 2016 besteedde Zorg.nu in een uitzending aandacht aan het HPV-vaccin. Aanleiding waren vragen, twijfels en gemelde bijwerkingen over de prik. Uit onderzoek van Zorg.nu onder ruim 9000 panelrespondenten bleek toen dat er veel getwijfeld werd over het wel of niet halen van de prik, vooral vanwege onzekerheid over de gevolgen op lange termijn. Het RIVM is toentertijd uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek in de uitzending maar is niet op deze uitnodiging ingegaan. Wel reageerden zij achteraf. Ook vertelden zij ons toen dat zij eerder dat jaar al gestart waren met een onderzoek naar een eventueel verband. De resultaten van dit onderzoek zijn nu, september 2018, bekend gemaakt.

Bron: RIVM