Patiënten die het reumamedicijn tociliuzumab (RoActemra) gebruiken lopen een hoger risico op ernstige leverschade, waaronder acuut leverfalen. Daarvoor waarschuwt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op basis van een analyse van klinische gegevens.

De medicijnautoriteit adviseert patiënten om onmiddellijk medische hulp in te schakelen bij symptomen van leverschade, zoals misselijkheid, braken, buikpijn of een gelige huid of ogen. Zorgverleners krijgen het advies om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren. Farmaceut Roche heeft zorgverleners op de hoogte gebracht van de risico's van het medicijn.

Het medicijn wordt 3200 tot 3500 keer per jaar voorgeschreven aan ongeveer 60.000 patiënten. De betreffende patiënten zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Of en hoeveel patiënten leverschade hebben opgelopen is onbekend.

Bron: ANP