Scholen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs kunnen de toestroom van leerlingen niet aan, stelt de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Leerlingen komen op een wachtlijst of blijven langer in het reguliere onderwijs met overvolle klassen en weinig aandacht tot gevolg. 

De LBRT waarschuwt hier al jaren voor en wil een remedial teacher terug op school. De remedial teacher ondersteunt de leerkracht door specialistische hulp en expertise te bieden waardoor het voor leerlingen mogelijk is om binnen het reguliere onderwijs te blijven. Zo wordt de druk op het speciaal onderwijs verlaagd.

Grotere vraag om hulp

Door het lerarentekort en bezuinigingen is de begeleiding in school verminderd, terwijl de vraag naar hulp steeds groter is geworden. Leraren kunnen onvoldoende inspringen op individuele onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. 

Remedial teacher geeft zorg uit handen

Volgens de LBRT biedt de remedial teacher op school de beste oplossing en geeft de school zo zorg uit handen. Door tijdige interventies komen eventuele zorgleerlingen eerder in beeld en krijgen leerkrachten de ondersteuning die zij nodig hebben.

Bron: LBRT