Het aantal sterfgevallen in Nederland is de laatste weken vooral hoger onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Eerder bleek al dat het coronavirus verpleeg- en verzorgingshuizen het hardst raakt. Maar de groep die langdurige zorg ontvangt, maar thuis woont, bleef in deze statistieken buiten beeld. Nieuw onderzoek laat zien dat buiten de verzorgingshuizen met name meer ontvangers van langdurige zorg overlijden.

Is het corona gerelateerd?

In de week van 20 april overleden ongeveer 1700 mensen die langdurige zorg kregen, bijna vijftig procent meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Onderzoekers vermoeden dat de sterfte hoger ligt vanwege het nieuwe coronavirus, hoewel zij nu nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden. In de week van 6 april was de sterfte onder mensen met langdurige zorg het hoogst. Toen overleden in deze groep dubbel zoveel mensen als gebruikelijk. Sindsdien daalt het aantal sterfgevallen. Een groot deel van de mensen met langdurige zorg woont in een verpleeg- en verzorgingstehuis, zo'n veertig procent, maar dus lang niet allemaal.

Het aantal sterfgevallen onder mensen die geen langdurige zorg ontvangen, begon al een week eerder met dalen. In de week van 30 maart bereikte het aantal sterfgevallen in deze groep een piek. Toen overleden 45 procent meer mensen dan gebruikelijk. In week 17 (20 tot en met 26 april) was de sterfte onder mensen zonder langdurige zorg nog ruim negen procent hoger.

Mogelijk nieuwe stijging

CBS-socioloog Tanja Traag ziet voorzichtige voortekenen dat het aantal sterfgevallen bij mensen zonder langdurige zorg mogelijk weer gaat stijgen. In enkele regio's is daar al sprake van, namelijk in en rond Amsterdam en Utrecht, de Gooi en Vechtstreek en Zuid-Gelderland. Uit toekomstige cijfers moet blijken of ook die stijging doorzet en ook zichtbaar wordt in andere regio's. Traag vraagt zich ook af of dan af te lezen valt aan de sterftestatistieken dat er een tijd minder aandacht uitging naar niet-coronagerelateerde zorg.

Bron: ANP