Experimenten waarin ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorg intensief samenwerken en ook samen een rekening indienen, mogen doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Die organisatie vreest dat de werkwijze uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan van grote samenwerkingsverbanden en dat daardoor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen in het geding komt.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter in dit geval, heeft alle bezwaren afgewezen. Het CBb stelt dat het fonds de zorgen niet concreet heeft gemaakt en geen voorbeelden heeft gegeven van problemen die als gevolg van de experimenten zouden zijn ontstaan. Het geschil spitste zich toe op de financiering van de geboortezorg.

Babysterfte tegengaan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de uitspraak belangrijk. De NZa wijst erop dat intensievere samenwerking in de geboortezorg moet leiden tot betere zorg en het tegengaan van babysterfte. Uit evaluaties moet nog blijken of die positieve effecten zich inderdaad voordoen.

Hoe Bevalt Nederland

Zwanger worden, zwanger zijn en bevallen. Hoe was het vroeger, hoe gaat het nu, en hoe gaat het in de toekomst? Ria Bremer vergelijkt haar grote zwangerschapsenquête uit 1983 met een groot onderzoek uit 2018, uitgevoerd door EenVandaag. 16.000 vrouwen deden mee.

Bekijk de eerste aflevering van Hoe Bevalt Nederland

Bron: ANP