Onvoldoende aansturing, niet of laat aangeleverde diploma’s of Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG); geen controle van curricula vitae (cv's), niet opvragen van referenties, onderbezetting en veel inhuur van extern personeel. Dat zijn punten die de gezondheidsinspectie (IGJ) noemt in haar rapport over instellingen waar medewerker Rahiied A. te veel insuline gaf aan patiënten die daardoor stierven of ziek werden.

Ook vermeldt IGJ onder meer: geen veilige (meld)cultuur, onvoldoende deskundigheid en het ontbreken of niet naleven van protocollen. De inspectie concludeert 'dat bovengenoemde tekortkomingen mogelijk bijgedragen hebben aan een situatie waardoor de incidenten makkelijker hebben kunnen plaatsvinden of niet eerder zijn opgemerkt'.

Patiëntenfederatie Nederland

Woordvoerder Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland snapt dat instellingen 'soms moeten sappelen om iemand te krijgen', maar dat op dergelijke 'basale dingen' niet mag worden ingeleverd. 'Als je de lat zo laag gaat leggen, is dat vragen om ongelukken. Het gaat niet om een schoonmaker, maar om verzorgenden. Als je je kwetsbare vader, moeder of partner toevertrouwt aan een instelling, moet je daarop kunnen vertrouwen.'

Gezondheidsinspectie: Tekortkomingen in instellingen van 'insuline-moorden'

'Krapte op arbeidsmarkt mag niet leiden tot soepeler beleid'

ActiZ, branchevereniging van 400 zorgaanbieders in Nederland, stelt dat 'de huidige krapte op de arbeidsmarkt in de zorg nooit mag leiden tot een soepeler beleid'. ActiZ blijft in de communicatie met haar leden 'aandacht vragen voor maximale scherpte op het personeelsbeleid. Om zo alert mogelijk te kunnen zijn en incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, moet het personeelsbeleid van zorgaanbieders volledig op orde zijn.'

'Dit raakt het vertrouwen in de gezondheidszorg'

'De gebeurtenissen raken het vertrouwen van burgers in onze gezondheidszorg', erkent de inspectie in het rapport. 'En tegelijkertijd is dit exceptioneel en staat het ver af van wat de inspectie dagelijks ziet in de gezondheidszorg. Een situatie waarin een zorgverlener moedwillig schade toebrengt aan de zorgbehoevenden is gelukkig uitzonderlijk.'

'De incidenten zijn een individuele keuze van de verdachte zorgverlener geweest, waarvoor deze in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid draagt. Vanwege deze kwaadwillendheid is nooit helemaal uit te sluiten dat dit niet meer kan gebeuren.'

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vrijdag bekend in elf insulinezaken tot vervolging van Rahiied A. over te gaan. Hij wordt verdacht van moord dan wel poging tot moord ten laste gelegd.

Bron: ANP