De regeling voor mensen die slachtoffer zijn geworden van de Q-koorts wordt uitgebreid. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekendgemaakt. Elke persoon wiens aanmelding wordt goedgekeurd, kan rekenen op 15.000 euro. Eerder werd dat bedrag nog als de maximale uitkering genoemd.

Aan verschillende slachtoffers verschillende bedragen uitkeren, leek Bruins bij nader inzien toch geen goed idee. 'Als je een bedrag lager dan die 15.000 vaststelt, dan is dat een vorm van een klap in het gezicht', aldus Bruins. 'Bij patiënten, nabestaanden, zit nog heel veel leed. Ik dacht daarom dat het goed was dit zo te bepalen.'

Toen Bruins de maatregel vorig jaar aankondigde, zei hij dat er 14,5 miljoen euro voor beschikbaar was. Hoeveel extra geld nu nodig is, hangt af van hoeveel van de ruim tweeduizend aanvragen worden goedgekeurd. Maar als er weinig of geen mensen afvallen is er 30 miljoen euro nodig, een verdubbeling van het oorspronkelijke budget.

Deze schadevergoeding is geen volledige compensatie

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, noemt het toegezegde bedrag 'een tegemoetkoming en geen schadevergoeding'. 'Voor de meeste slachtoffers en nabestaanden zal 15.000 euro uiteraard welkom zijn, maar het is voor velen bij lange na geen compensatie voor de werkelijk geleden schade, de gemaakte kosten en het onherstelbare leed. Berekeningen van experts laten zien dat de werkelijk geleden schade een veelvoud bedraagt van de tegemoetkoming.' De stichting heeft een rechtszaak lopen tegen de overheid. 'Uitgangspunt blijft volledige compensatie en schadeloosstelling', aldus de stichting.

De regeling geldt voor mensen die de ziekte tussen januari 2007 en december 2011 opliepen.

Bron: ANP