In Nederland leven tientallen veteranen op straat of in de daklozenopvang. Het gaat om veteranen die na terugkeer van hun militaire missies in het buitenland kampen met ernstige psychische problemen, waarmee ze niet adequaat worden geholpen. De Volkskrant komt tot dat aantal na gesprekken met hulpverleners, advocaten, veteranen en het Leger des Heils.

Minister van Defensie Ank Bijleveld erkent in de krant dat er een kleine groep veteranen is 'bij wie de zorg niet aanslaat of die zorg mijden'. Die groep is volgens haar niet in kaart te brengen. 'Ik onderschrijf de bijzondere zorgplicht van defensie, maar daarvoor moeten zij wel in beeld zijn. Dat betekent ook: in beeld willen zijn.'

Bron: ANP