Er komt mogelijk een nieuw systeem waarbij gegevens van patiënten worden gebundeld. De Patiëntenfederatie is bezig met een proef waarbij alle gegevens die van iemand bekend zijn bij onder meer huisarts, apotheek en ziekenhuis samengevoegd worden. 'We maken afspraken over een standaard waarbij die gegevens gebundeld kunnen worden als de patiënt en zorgverlener het allebei willen', zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in de Volkskrant.

Iedereen, ook laaggeletterden, moet volgens hem met het systeem overweg kunnen. 'Er wordt nu een praktijkproef gedaan, die in de zomer afgerond moet zijn.' De informatie wordt via apps gebundeld.

'Regie ligt bij de patiënt'

Het ministerie van Bruins geeft 3 miljoen subsidie aan het project, dat veel weg heeft van het elektronisch patiëntendossier (EPD). In april 2011 haalde de Eerste Kamer een streep door het EPD omdat de privacy onvoldoende kon worden gegarandeerd. Maar volgens Bruins is er een belangrijk verschil. 'De regie ligt bij de patiënt', die krijgt feitelijk de medische gegevens in eigen beheer.

Lees ook: Patiënten slecht op de hoogte van 'het nieuwe EPD'

Bron: ANP