Voor elke vijf minuten die je werkt, registreren wat je in die vijf minuten hebt gedaan. Dit is een realiteit waar veel zorgverleners nog steeds mee te maken hebben. Vorig jaar beloofde het kabinet dat de zogenaamde 5-minutenregistratie vanaf 1 januari 2020 zou verdwijnen, maar uit een enquête van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) blijkt dat driekwart van de verpleegkundigen nog weinig heeft zien verbeteren als het gaat om de registratielast. 
 

Voor tweederde van de wijkverplegers is de 5-minutenregistratie nog steeds aan de orde van de dag. 

Volgens een woordvoerder van V&VN is een verpleegkundige gemiddeld twee uur per dag kwijt aan registraties, waarvan maar de helft bevorderend is voor de zorg voor de patiënt. Het andere uur wordt gezien als nutteloos. De registraties nemen dus kostbare tijd weg voor goede zorg voor patiënten.

Hoe kan het dat minutenregistratie nog steeds gaande is? 

De onnodige registraties zorgen voor grote ergernis bij verpleegkundigen en het leek er vorig jaar ook even op dat de problemen eindelijk zouden worden verholpen. Hoe kan het dat nog zoveel verpleegkundigen hun kostbare tijd kwijtraken? 

V&VN stelt dat er goede afspraken zijn gemaakt en dat er veel registraties in theorie wel zijn afgeschaft, maar het blijkt dat zorgaanbieders dat nog te weinig in de praktijk hebben doorgevoerd. Zorgaanbieders zouden hun werkwijze en bijbehorende ICT-systemen niet snel genoeg aanpassen, waardoor verplegers alsnog veel tijd kwijt zijn aan registraties. Een voorbeeld hiervan is dat verplegers registraties moeten doen om hun gewerkte uren door te geven; zolang er geen ander systeem is zal de verpleger toch echt met deze registratie moeten werken om salaris uitbetaald te krijgen. 

Toch enige verbetering

Eén op de vier verpleegkundigen zegt dat de situatie wel verbeterd is. De mensen die een verbeterde situatie constateren, stellen vast dat ze meer tijd hebben voor hun patiënten, zich fitter voelen en minder stress ervaren. 

Wat nu?

In veel gevallen blijkt dat partijen wel overgestapt zijn naar een alternatieve registratie, maar uit het onderzoek van V&VN blijkt dat dit voor de verpleegkundigen nog weinig teweeg heeft gebracht. Minister de Jonge stelt dat binnenkort alle belanghebbende organisaties met elkaar om de tafel moeten. 'We zijn pas klaar als de wijkverpleegkundigen aangeven dat ze geen last meer hebben van de minutenregistratie.'

De V&VN stelt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet pakken. 'Ook verpleegkundigen en verzorgenden zelf moeten onnodige registraties bij hun werkgever blijven aankaarten. Accepteer geen 'Nee', en zorg dat je op de hoogte bent van welke registratie verplicht is en welke niet. Daar kan V&VN je ook bij helpen.'

Bron: V&VN / De Volkskrant