Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte op Prinsjesdag haar begroting bekend.

Dit zijn de belangrijkste punten die naar voren komen in de begroting voor zorg:

  • De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog. De uitkering, die mensen met een kleinere portemonnee moet helpen de zorgkosten te betalen, stijgt tientallen euro's meer dan de zorgpremie. 
  • Er komt 50 miljoen euro extra beschikbaar om mensen in de zorg op te leiden en medewerkers in de zorg te houden. 
  • Het kabinet stelt 100 miljoen euro extra beschikbaar voor huisartsen en wijkverpleging. Zo kunnen zij meer zorg in de buurt bieden. Voor huisartsen komt het totale budget voor 2020 uit op 3,2 miljard. Het budget voor de wijkverpleging is geraamd op 4,1 miljard euro. 
  • Vanaf 2020 betalen ouderen en chronisch zieken maximaal 19 euro per maand voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. De bijdrage voor algemene voorzieningen uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hangt op dit moment nog af van de hoogte van het inkomen. 
  • De sigaretten worden duurder. Per 1 april 2020 kost een pakje sigaretten 1 euro meer. Tabakproducten, e-sigaretten zijn dan ook niet meer zichtbaar bij verkooppunten en krijgen dezelfde groenbruine verpakking. 
  • Er gaat extra geld naar jeugdzorg. Tot 2021 stelt het kabinet ruim 1 miljard euro extra beschikbaar voor extra hulp en ondersteuning aan kwetsbare jongeren. 
  • Het kabinet verlaagt de maximumprijzen voor geneesmiddelen door de Wet op de Geneesmiddelprijzen aan te passen. 
  • Het kabinet stelt 65 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor zorg en ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen. In 2022 loopt dit bedrag op tot 95 miljoen euro. 

Verschillende instanties reageerden inmiddels op de begroting:

Jeugdzorg Nederland: Uitblijven structurele oplossing jeugdzorg onverantwoord

Het uitblijven van een structurele oplossing voor de jeugdzorg is onverantwoord, stelt Jeugdzorg Nederland in een reactie op de miljoenennota. Volgens de brancheorganisatie schuift het kabinet een structurele financiële oplossing voor de tekorten in de zorg voor jongeren door naar het volgende kabinet.

Het kabinet presenteert tijdelijke extra middelen (300 miljoen euro in 2020 en 2021) als geld voor de jeugdzorg. 'Maar het geld is voor de gemeenten. Ook in 2019 kregen de gemeenten eenmalig 400 miljoen euro extra, maar die lijken ze vooral gebruikt te hebben om hun eigen bestaande tekorten af te dekken', aldus Jeugdzorg Nederland. Extra geld voor gemeenten leidt volgens de organisatie niet automatisch tot betere jeugdzorg of ruimte om iets te doen aan de hoge werkdruk in de sector.

CNV Zorg en Welzijn: Kabinet investeert te weinig in de zorg

CNV Zorg en Welzijn vindt dat het kabinet te weinig investeert in de zorg, ondanks de nijpende personeelsproblemen in de sector. 'Medewerkers hebben het gevoel dat zij geen goede zorg meer kunnen bieden. De werkdruk is veel te hoog. Onder invloed van marktwerking worden zorgorganisaties aangestuurd alsof het fabrieken zijn', aldus de zorgbond. Volgens CNV worden zorgwerknemers ziek en gedemotiveerd omdat ze niet de tijd krijgen die nodig is om patiënten en cliënten te bieden wat nodig is.

De Federatie Medisch Specialisten wil dat een deel van het begrotingsoverschot gebruikt gaat worden voor 'een forse eenmalige investering' in de ICT in de zorg. 'Daarmee brengen we op korte termijn verlichting voor al die betrokken zorgprofessionals die dagelijks onder toenemende druk de beste zorg willen geven aan hun patiënten', aldus de medisch specialisten.

Bron: Rijksoverheid / ANP