Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte op Prinsjesdag haar begroting bekend.

Dit zijn de belangrijkste punten die naar voren komen in de begroting:

  • De verpleeghuiszorg kan de komende jaren op forse investeringen rekenen. Vanaf 2021 gaat het om structureel 2,1 miljard euro meer. Dat geld is nodig om de nieuwe kwaliteitsnormen voor de verpleeghuiszorg in de praktijk te brengen. Na een reeks schrijnende verhalen over verpleeghuizen werd de roep in de Kamer om meer geld eerder dit jaar steeds luider. Uiteindelijk werd besloten om het zogenoemde zorgmanifest van Hugo Borst en Carin Gaemers te laten omzetten in nieuwe regels voor verpleeghuizen. Het bedrag loopt op tot 2021. Volgend jaar gaat het om 435 miljoen euro.
  • Niet alleen in verpleeghuizen, maar ook elders in de zorg is meer personeel nodig. Tot 2020 is hiervoor in totaal 350 miljoen euro beschikbaar.
  • De zorgverzekeringspremie groeit ook in 2018 weer. Het ministerie schat dat de maandelijkse basispremie met zo'n zes euro stijgt, tot 113,50 euro. In november stellen de zorgverzekeraars de definitieve premie voor het volgende jaar vast.
  • Het is in Nederland wettelijk geregeld dat als de zorgkosten stijgen, het eigen risico mee stijgt. Hierdoor komt het eigen risico volgend jaar uit op 400 euro, een stijging van vijftien euro. Update 20 september: het eigen risico stijgt toch niet.
  • Om voor de laagste inkomens de hogere premies en het hogere eigen risico te compenseren gaat de zorgtoeslag in 2018 omhoog. Alleenstaanden krijgen er in 2018 maximaal 131 euro bij. Voor meerpersoonshuishoudens komt er maximaal 194 euro bij.

Reacties

Verschillende instanties reageerden inmiddels op de begroting:

Patiëntenfederatie Nederland: 'Verhoging eigen risico onverantwoordelijk'

Patiëntenfederatie Nederland reageert als volgt: 'Wij blijven erbij dat een verhoging van het eigen risico in de zorg naar 400 euro maatschappelijk onverantwoord is. We wisten dat het eraan zat te komen, maar ik had gehoopt dat het kabinet na alle protesten uit de bevolking er toch van zou afzien. Het is jammer dat dit doorgaat. Hier maak je niemand blij mee.' Zij wijzen erop dat de verzekerden ook al een hogere premie voor de zorgverzekering gaan betalen.

Raad van State: 'Zorguitgaven dreigen andere uitgaven te verdringen'

De Raad van State waarschuwt de overheid ervoor dat de zorguitgaven zo stijgen dat het andere uitgaven dreigt te verdringen. 'Zonder verder ingrijpen zal de groei van de zorguitgaven (4,1 procent per jaar) de komende jaren veel hoger zijn dan de voorziene economische groei. Dat heeft onder meer gevolgen voor de koopkracht. Het blijft daarom noodzakelijk de groei van de zorguitgaven goed in de gaten te houden en zo mogelijk te begrenzen.'

ActiZ: 'Grote waardering voor financiële injectie verpleeghuiszorg'

Brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ zegt: 'ActiZ spreekt haar grote waardering uit dat het demissionaire kabinet een financiële injectie geeft aan de oplossing van het hardnekkige personeelstekort in de verpleeghuiszorg. Hiermee heeft het demissionaire kabinet gehoor gegeven aan onze oproep van vorig jaar om blijvend te investeren in de ouderenzorg.'

Zorgverzekeraars Nederland: 'Beheersen zorgkosten grote uitdaging voor nieuw kabinet'

Zorgverzekeraars Nederland reageert ook: 'Het beheersen van de zorgkosten wordt één van de grote uitdagingen voor het nieuwe kabinet. De stijging van het eigen risico en de zorgpremie laten zien dat Nederland ook volgend jaar meer geld investeert in de gezondheidszorg. Ook in 2018 stijgen de kosten voor de zorg. Ook in de nieuwe kabinetsperiode zetten zorgverzekeraars zich graag in om samen met het kabinet en andere betrokken partijen de kostenstijging te beperken.'

Bron: ANP