Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg & Welzijn hebben een principeakkoord bereikt voor de cao van de sector ambulancezorg. 'Ik ben content met het bereikte akkoord dat nu na lange tijd eindelijk is bereikt tussen AZN en CNV', aldus Bert Benthem, voorzitter werkgeversdelegatie AZN.

Het principeakkoord bevat afspraken over een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar. Voor alle medewerkers in de ambulancezorg is onder meer een substantiële loonsverhoging overeengekomen. Hierdoor wordt de sector ambulancezorg aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers en blijft het huidige personeel behouden. Om concurrentie binnen de acute zorg te voorkomen, sluiten de arbeidsvoorwaarden nu beter aan bij de cao-ziekenhuizen. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over een uitkering in januari 2019 als compensatie voor het uiteenlopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.

Over het cao-overlegresultaat

Het is gelukt om aan de hand van het eerder bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018 alsnog een principeakkoord - met een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerdere resultaat - voor de cao 2019 te bereiken. Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte omdat FNV het bereikte overlegresultaat afwees.

FNV niet meer betrokken bij de laatste onderhandelingen

Vakbond FNV en de werkgevers, verenigd in Ambulancezorg Nederland, zitten niet meer bij elkaar om de tafel. Beide partijen geven elkaar de schuld daarvan. FNV stelt dat de werkgevers alleen willen praten over de cao voor volgend jaar, terwijl de bond het ook over de cao van het lopende jaar wil hebben. De bond voelt zich daardoor 'onaangename verrast' en gaat woensdag met kaderleden overleggen hoe het nu verder moet. Ambulancezorg Nederland zegt zich juist af te vragen 'of FNV wel goed afspraken wil maken voor de medewerkers in de ambulancesector'. Het gaat om 5900 mensen.

Ambulancepersoneel voert al langer actie

Ambulancepersoneel voert al langer actie voor meer loon en minder werkdruk. De afgelopen weken waren FNV en Ambulancezorg Nederland weer met elkaar in gesprek, nadat FNV hardere acties had aangekondigd.

Onduidelijk of eerder aangekondigde hardere acties doorgaan

Of de eerder aangekondigde hardere acties van ambulancemedewerkers hiermee van de baan zijn is nog onduidelijk. 'Ik ga er nu niets over zeggen, wij gaan woensdagmiddag eerst overleggen met onze kaderleden over de nieuw ontstane situatie', zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

'Voldoende representativiteit' bij CNV

Het akkoord tussen AZN en CNV moet nog worden voorgelegd aan de achterban. Volgens Seifert vertegenwoordigt FNV ongeveer 20 procent van alle medewerkers in de ambulancesector. Hoeveel dit er bij CNV zijn wil de bond niet zeggen. 'Wij hebben voldoende representativiteit', zegt CNV-onderhandelaar Marco Dons.

Bron: ANP