Daratumumab, een middel voor de behandeling van de ziekte van Kahler, moet volgens het Nederlands Zorginstituut niet worden opgenomen in het basispakket. Het medicijn zou door de hoge vraagprijs niet kosteneffectief genoeg zijn.

Daratumubab kan in combinatie met andere geneesmiddelen worden ingezet om de ziekte van Kahler te behandelen. Bij die ziekte is er sprake van een kwaadaardige vemenigvuldiging van plasmacellen (een soort afweercellen).

Prijs moet met zeventig procent zakken

Om enigszins in aanmerking te komen voor een eventuele opname in het basispakket, moet de prijs van het middel in combinatie met lenalidomide / dexamethason met zeventig procent zakken. Voor de combinatie met bortezomib en dexamethason ligt dat percentage lager. In dat geval moet de farmaceut de prijs met dertig procent verlagen.

Onderhandelingen moeten snel verlopen

Het Zorginstituut vindt het de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om de prijsonderhandelingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Ook meent het adviesorgaan dat het geneesmiddel tijdens de prijsonderhandelingen beschikbaar moet zijn voor de patiënt. De farmaceut zou die kosten voor zijn rekening moeten nemen.

'Hoge kosten verdringen kosteneffectievere zorg'

Door de hoge prijs schat het Zorginstituut dat de combinatietherapieën op jaarbasis tussen de 67 en 76 miljoen euro kosten. 'De vergoeding van het middel zou leiden tot verdringing van andere, kosten effectievere zorg en daardoor op populatieniveau tot gezondheidsverlies leiden', aldus het adviesorgaan.

Ziekte van Kahler

De ziekte van Kahler (Multipel Myeloom) is een soort kanker in de plasmacellen. Bij Multipel Myeloom groeien en delen de kwaadaardige kankercellen zich op meerdere plekken in het beenmerg. De plasmacellen blijven zich steeds maar delen. Op de lange termijn leidt de ziekte tot botbreuken, infecties en nierfalen. De levensverwachting varieert.

Bron: Zorginstituut Nederland, UMC Utrecht