De Consumentenbond pleit nog steeds voor een lagere premiestijging van de zorgverzekeringen. De stijging zou omlaag kunnen door te hoge reserves van verzekeraars. Komend jaar worden de premies tussen de 4 en 9 euro duurder.

Verschillende zorgverzekeraars hebben de premiestijging beperkt weten te houden door hun grote reserves aan te spreken, maar de Consumentenbond stelt op basis van eigen onderzoek dat ze nog steeds onnodig veel op de plank hebben liggen en dat de premies daarom minder hoeven te stijgen. 'Jarenlang maakten zorgverzekeraars torenhoge winsten en hielden ze ook nog eens overdreven hoge reserves aan. Maar we vinden nog steeds dat reserves niet hoger hoeven te zijn dan wettelijk vereist. Het geld dat over is, kan en moet terug naar consumenten', stelt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

Verzekeraars hebben miljarden reserves 

De vijf grootste verzekeraars hadden volgens de Consumentenbond in 2015 3,3 miljard euro meer aan reserves dan verplicht is volgens de wet. In 2017 daalden die reserves, maar nog steeds hadden ze samen bijna 2,4 miljard euro op de plank. Achmea heeft volgens het onderzoek nog altijd de grootste pot met geld over: bijna 700 miljoen euro. CZ en VGZ volgen met overschotten van rond de 660 miljoen euro. Menzis heeft 256 miljoen euro meer in kas dan nodig en DSW 82 miljoen euro.

'Een ideale verzekeraar pot geen onnodig hoge reserves op, heeft een lage premie en een efficiënte bedrijfsvoering', vindt de Consumentenbond.

Zorgverzekeraars Nederland verbijsterd 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is 'verbijsterd' door de mededeling van de Consumentenbond. Volgens ZN is het standpunt 'onverantwoord' en worden er 'valse verwachtingen' mee gewekt.

'Zorgverzekeraars hebben dan namelijk geen buffer meer waarmee zij risico's kunnen opvangen. De marge is bovendien nodig om de licentie van De Nederlandsche Bank (DNB) te behouden', aldus een woordvoerder van ZN.

'De buffers zijn niet onuitputtelijk'

'Het is juist zo dat de inzet van reserves ervoor zorgt dat de jaarlijkse zorgpremie minder hard stijgt. Maar de buffers van zorgverzekeraars zijn niet onuitputtelijk. De solvabiliteit van zorgverzekeraars daalde in één jaar van 155 procent naar 140 procent. Als zorgverzekeraars de reserves in een keer verder verlagen, levert dat hooguit één jaar een lagere premie op. De jaren daarna zal de premie met grote stappen stijgen.'

Om juist dit te voorkomen en om stabiliteit te bieden, zetten zorgverzekeraars hun reserves naar eigen zeggen geleidelijk in. Volgens ZN betalen verzekerden nu zelfs te weinig premie: zorgverzekeraars leggen daar ruim 40 euro per verzekerde op toe, aldus de zegsman.

Bron: ANP