Te weinig mensen discussiëren mee over het aanpassen van erfelijk dna van embryo's, schrijft onderzoeksinstelling Rathenau Instituut. Volgens het rapport is het tot nu toe voornamelijk een discussie onder wetenschappers en artsen over de techniek en veiligheid, terwijl de meningen onder Nederlanders verdeeld zijn en het veel mensen raakt of zal gaan raken. Het instituut pleit daarom voor een breder maatschappelijk dialoog.

In het rapport schrijft de organisatie dat met het aanpassen van erfelijk dna beslissingen worden gemaakt voor de hele samenleving en de komende generaties. Om een goede dialoog te voeren stelde het instituut adviezen op: praat niet over de technieken, maar over de samenleving waarin we willen leven en de bijbehorende waarden.

Specifieke vragen

Praat daarna pas over de mogelijke rol van aanpassing van erfelijk dna. Ook zou het volgens de organisatie helpen om specifieke vragen te beantwoorden, zoals welk onderzoek nodig is en hoe het krijgen van kinderen er nu en later uit kan zien.

Dna-dialogen

Komende tijd organiseert het instituut in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere organisaties verschillende landelijke dna-dialogen. De eerste wordt geopend door minister Hugo de Jonge van VWS en vindt plaats op 9 oktober in Rotterdam.

Iedereen is welkom om mee te praten: scholieren, ouders en grootouders, kritische denkers en enthousiaste vragenstellers, zegt het instituut.

De resultaten van deze dialogen worden eind 2020 verwerkt in een rapport dat een bijdrage kan leveren aan de uiteindelijke politieke besluitvorming.

Bron: Rathenau Instituut