De NVWA en PLUS Supermarkten hebben een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor de PLUS maaltijdsalade kip-madras, waarvan consumptie mogelijk gevolgen kan hebben voor mensen die vatbaar zijn voor een mosterd-, sesam-, sulfiet- en/of tarwe(gluten)-allergie.

De maaltijdsalade met als uiterste datum 05-12-2018 bevat een andere inhoud dan op het etiket is vermeld. In deze salade zijn mosterd, sesam, sulfiet en tarwe (gluten) verwerkt. Consumenten met zo'n allergie wordt aangeraden het product niet op te eten en terug te brengen naar de winkel.

Mensen zonder zo'n allergie kunnen de salade gewoon nuttigen, zeggen PLUS en NVWA.

Bron: ANP