Een plantenkwekerij in het Zuid-Hollandse Brielle heeft medewerkers niet goed beschermd tegen bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid na een controle. Bij de controle waren ook inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanwezig.

De Inspectie SZW heeft geëist dat het bedrijf onmiddellijk orde op zaken stelt en houdt hier toezicht op. Mogelijk volgt nog een boete.

De inspecteurs constateerden dat het personeel niet de juiste beschermende kleding had, dat de spuitapparatuur niet was gekeurd en dat de bestrijdingsmiddelen niet goed werden bewaard. Ook hanteerde het bedrijf een onveilige procedure voor het betreden van de kas nadat de planten waren bespoten. Verder ontbraken zogenoemde veiligheidsinformatiebladen over de risico's van het werken met een gevaarlijke stof en hoe werknemers daarmee kunnen omgaan.

Bron: ANP