Steeds vaker werken antibiotica niet door de toenemende resistentie van bacteriën. Daardoor kunnen simpele infecties, die normaal goed te behandelen zijn, opeens heel gevaarlijk worden. Bacteriofagen zijn een belangrijk alternatief wanneer antibiotica niet meer helpt.

Een bacteriofaag is een virus dat bacillen kapotmaakt en zich niets aantrekt van de resistentie van een bacil. Het organisme laat de zieke bacil exploderen. Per bacterie kan een faag ontwikkeld worden in het laboratorium. In Georgië bijvoorbeeld is een behandeling met fagen heel normaal.

Teken de petitie

Maar in Nederland is het nog niet toegestaan om mensen fagen toe te dienen. De petitie met de vraag aan het ministerie van VWS om behandeling met bacteriofagen in Nederland toe te passen is tot nu toe ruim 35.000 keer ondertekend. Om de petitie in te dienen zijn er 40.000 handtekeningen nodig.

Help mee om dit aantal te bereiken!

Wil je meer weten over bacteriofagen? Ga dan naar het dossier! Hierin vind je de uitzendingen van Zorg.nu en Dokters van Morgen over bacteriofagen, de Kamervragen die de SP stelde naar aanleiding van deze uitzendingen en lees je alles over een behandeling met bacteriofagen.

Ga naar het dossier bacteriofagen