De petitie 'alle kinderen passend onderwijs en zorg! Regel een onafhankelijk vangnet' werd 6.000 keer ondertekend en is overhandigd aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De petitie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en Ouderenvereniging Balans. De wet voor passend onderwijs is vijf jaar geleden ingevoerd, sindsdoen zou het aantal kinderen dat vastloopt zijn toegenomen. Deze kinderen worden ook wel thuiszitters genoemd.

Het streven van het passend onderwijs was om zoveel leerlingen naar het regulier onderwijs te plaatsen, ook kinderen met autisme of een verstandelijke beperking. Volgens het onderzoek DUO Onderwijsonderzoek & Advies uit 2018 zijn 'gewone' leerlingen de dupe van passend onderwijs. Niets zou erop wijzen dat de wet een succes is geworden. Ruim negentig procent van de leraren die voor het onderzoek zijn ondervraagd gaven aan dat ze te weinig tijd hebben om zorgleerlingen voldoende ondersteuning te bieden. Daarnaast kunnen ze ook minder aandacht besteden aan 'normale' leerlingen.

De initiatiefnemers doen daarom een dringend beroep op minister Arie Slob, van Onderwijs, en de Tweede Kamer. Ze willen een onafhankelijk vangnet van deskundige specialisten die kwetsbare kinderen in het onderwijs kunnen opvangen.

Grote regionale verschillen

Vanwege de grote regionale verschillen op het gebied samenwerkingsverbanden en scholen zijn kinderen in de ene regio slechter af dan in de andere. Hierdoor zijn kinderen erg afhankelijk van het gebied waar ze wonen.

Door het vangnet hopen de organisaties dat kinderen minder snel vastlopen en daardoor niet verstookt raken van het onderwijs. De vraag die centraal zal staan luidt: wat heeft dit kind nodig om zich wel te kunnen ontwikkelen? Experts zullen samen met de ouders en het kind kijken welke ondersteuning en hulp daarbij nodig is.

De specialisten moeten ook monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Bron: Oudervereniging Balans / Trouw