'Ouderenterreur' in het Rotterdamse bejaardencentrum Emmahuis. Enkele bewoners doen tegen het Algemeen Dagblad een boekje open over de scheldpartijen en pesterijen. 'Ze schelden iedereen zonder reden de huid vol.'

De pestkoppen zijn volgens een aantal senioren een twintigtal bewoners. De angst regeert in het Emmahuis, aangezien geïnterviewde bewoners liever anoniem blijven uit vrees voor represailles. Racisme is enkele pestende bewoners ook niet vreemd. 'Op zonnige dagen hangen ze voor de flat. Als er een donker persoon langsloopt, dan roepen ze: Ga terug naar je eigen land.'

'Het gebeurt altijd in het geniep'

Beheerder van het bejaardencentrum is Laurens Wonen. Manager Annemarie Derksen zegt tegen het AD dat de pestende ouderen secuur te werk gaan. 'Het gebeurt altijd in het geniep, dus op momenten dat de complexbeheerder er niet is.' Derksen vertelt dat het lastig is om iets aan de situatie te veranderen. 'Ook al zouden we iemand op heterdaad betrappen: we hebben juridisch geen enkel middel om die mensen uit hun huis te zetten.'

Laurens Wonen probeert wel degelijk iets aan de situatie te doen. De complexbeheerder organiseert meer activiteiten zodat ouderen meer toenadering met elkaar kunnen zoeken. Helaas werpt dit nog niet z'n vruchten af, bekent Derksen: 'Dan is er bijvoorbeeld een knutselmiddag en dan zegt zo'n pestkop: jij knutselen, met die reumahandjes van je? Dat zal wel helemaal niks worden dan.'

Eind vorig jaar vraagt Laurens Wonen aandacht voor de situatie in een brief gericht aan de bewoners. Daarin wordt beschreven dat in algemene ruimtes mensen worden uitgescholden, beledigd, aangestaard, nagekeken en met opzet aangestoten. Bewoners stellen dat de brief voornamelijk effect had in negatieve zin. De situatie is alleen maar verergerd.

Conflictbemiddeling

Het is volgens Derksen verstandig als gepeste bewoners schriftelijk melding maken van voorvallen. In gesprekken met dader en slachtoffer moet dan via conflictbemiddeling een oplossing worden gezocht. De afgelopen maanden hebben al enkel gesprekken plaatsgevonden.

Pestprotocol gelanceerd

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2010, blijkt dat één op de vijf ouderen wordt gepest. Het Nationaal Ouderenfonds besloot daarop een aantal interventiemethoden te lanceren. Eén van deze is het Pestprotocol om pesten aan te pakken en te voorkomen.

Bron: AD/Nationaal Ouderenfonds