Het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen verliep 'chaotisch en ongecontroleerd' en leidde ertoe dat patiënten in gevaar kwamen. Dat er zich voor zover bekend geen ernstige incidenten hebben voorgedaan, is te danken aan de inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde dit donderdag in een kritisch rapport over de faillissementen in oktober 2018.

De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland ontkennen dat patiënten gevaar hebben gelopen. Ze stellen dat de situatie bij hen anders was dan in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, omdat in Flevoland wel sprake was van een gecontroleerde afbouw. De curatoren van MC Slotervaart zeggen dat het nooit meer mag gebeuren dat een ziekenhuis zo snel de deuren moet sluiten na aan faillissement. 'Patiëntveiligheid moet prioriteit hebben, ook als daar negatieve financiële consequenties aan verbonden zijn.'

Abrupte afbouw van de zorg

De zorg moest abrupt worden afgebouwd toen de financiële situatie kritiek bleek en de salarissen niet meer konden worden uitbetaald, aangezien de zorgverzekeraar niet wilde meewerken aan een gefaseerde afbouw. Daarop reageerde Zilveren Kruis dat destijds is besloten 'om niet nog meer premiegeld van haar verzekerden te steken in de slechte bedrijfsvoering van ziekenhuizen'. De zorgverzekeraar zegt dat er maatregelen zijn getroffen om een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen.

Volgens de raad ontstonden er vertragingen en terugval in behandeltrajecten van duizenden patiënten. Operaties gingen niet door, medicijnen waren niet beschikbaar, patiënten belandden in verkeerde ziekenhuizen of er ontbraken actuele medische gegevens, staat in het rapport. Bovendien was niet duidelijk welke faciliteiten of specialisten beschikbaar waren in het geval van complicaties bij een medische ingreep. 'Daardoor konden artsen niet weloverwogen besluiten over medische ingrepen.'

'Zet patiëntenveiligheid voorop' 

De OVV constateert dat het Nederlandse zorgstelsel geen garantie biedt voor een gecontroleerd faillissement van een ziekenhuis. De raad adviseert dan ook de zorgplicht en het faillissementsrecht aan te passen zodat de patiëntveiligheid voorop komt te staan.

Bron: ANP