Patiënten denken vaak te licht over een operatie waarna ze dezelfde dag naar huis kunnen. Ze herstellen vaak trager dan waar ze vooraf vanuit gingen. Ook hebben patiënten in veel gevallen dagen later nog last van hevige pijn, concludeert anesthesioloog Björn Stessel van het Maastricht UMC en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt in een promotieonderzoek.

De promovendus onderzocht meer dan duizend patiënten die verschillende chirurgische ingrepen ondergingen in dagbehandeling. Het ging om onder meer kijkoperaties, het verwijderen van de galblaas of een schouderoperatie. Volgens Stessel was het herstel bij slechts 17 procent van de patiënten goed te noemen, vier dagen na de dagbehandeling. Daarnaast gaat het vaak mis doordat patiënten hun pijnstillers, zoals paracetamol, tramadol en ibuprofen, niet volgens voorschrift nemen. 'Die zorg kan dan ook veel beter', stelt Stessel.

De helft gaat op dezelfde dag al naar huis

Bij meer dan de helft van alle operaties gaat de patiënt tegenwoordig dezelfde dag nog naar huis. Stessel werkte aan een model om te voorspellen welke patiënten de grootste kans lopen op matige tot hevige pijn. 'Bij deze mensen kun je extra maatregelen nemen. Zo kun je ze beter gaan opvolgen door meer contactmomenten in te plannen of hulpmiddelen bieden om het slikken van pijnmedicatie te verbeteren', aldus de anesthesioloog.

Bron: ANP