Het faillissement van MC Slotervaart heeft zeker één patiënt in levensgevaar gebracht, meldt Het Parool. Omdat medisch specialisten vrezen voor calamiteiten, hebben ze een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt dat er een 'warme overdracht' is, maar volgens internist-oncoloog Hans-Martin Otten van MC Slotervaart is daar geen sprake van. Het doorverwijzen van acute patiënten stokt.

Voor een van de patiënten was het abrupt aangekondigde faillissement, vorige week donderdag, bijna fataal. De patiënt ondergaat een zware chemotherapie. Na het faillissement werd de patiënt in allerijl overgeplaatst. De verzekeraar nam de leiding in deze uitplaatsingsoperatie. Maar door de chaotische taferelen werd de patiënt naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.

'Natuurlijk verschrikkelijk'

Als inderdaad blijkt dat patiënten in levensgevaar zijn gekomen door het faillissement van het Slotervaartziekenhuis, dan is dat 'natuurlijk verschrikkelijk'. Maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan nog niet bevestigen dat er zo'n calamiteit is gemeld, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Bruins heeft zijn 'uiterste best gedaan' om de melding boven water te krijgen, zei hij in een fel Kamerdebat dat daarvoor een kwartier werd onderbroken. Maar de melding is volgens de minister niet ontvangen en ook de curator is niet op de hoogte.

Update: Volgens Bruins geen patiënten in levensgevaar geweest

Bruins heeft navraag gedaan bij de bestuurder en de curator van het Amsterdamse ziekenhuis. Zij hebben hem verzekerd dat van een levensbedreigende situatie geen sprake was.

Bruins dringt erop aan alsnog melding te doen bij de IGZ als daar reden toe is. Hij heeft het bankroete ziekenhuis ook gevraagd op een rijtje te zetten wat er precies is voorgevallen en dat naar buiten te brengen, 'zodat u het niet alleen uit mijn mond hoort'. De minister proefde scepsis en argwaan bij meerdere partijen. Bruins' ontkenning dat van levensgevaar sprake was, leidde tot een felle aanvaring met PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij verweet de minister de zaak te bagatelliseren. Bruins veegde die beschuldiging woedend van tafel.

'Geen sprake geweest van een calamiteit'

Het MC Slotervaart laat weten de berichten over de levensbedreigende situatie te hebben laten onderzoeken. 'Hieruit is gebleken dat bij beide gevallen geen sprake is geweest van een calamiteit. Deze conclusie is getrokken nadat onderzoek is gedaan naar de feitelijke gang van zaken door de calamiteitencommissie, de betrokken arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur en de curatoren.' Het ziekenhuis en de curatoren beseffen wel dat de situatie voor de patiënten 'absoluut niet prettig' is geweest.

Bron: ANP MediaWatch / Parool