Mensen met een arbeidsbeperking die eerder in aanmerking kwamen voor een baan in een sociale werkplaats zijn niet beter af met de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 in werking is getreden. Integendeel, sinds de invoering van de wet zijn de baankansen van arbeidsgehandicapten gedaald en zijn meer van hen afhankelijk geworden van een uitkering. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Het SCP keek naar de 11.000 mensen die eind 2014 op de wachtlijst van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) stonden, maar die door de nieuwe wet hun indicatie kwijtraakten. De baankansen van deze groep daalden van gemiddeld 50 procent voor invoering van de Participatiewet naar 30 procent na invoering van de wet.

Verder bleken contracten van de mensen die wel een baan vonden in doorsnee van kortere duur en voor gemiddeld minder uren. Daarmee bleven ze meer afhankelijk van een uitkering.

De Participatiewet moet het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking aan te nemen. Voor de uitvoering zijn gemeenten verantwoordelijk.

'Medewerkers met een beperking massaal aan de kant'

Vakbonden reageren onthutst. 'In dit rapport staat nu zwart op wit waar wij al die tijd het kabinet en gemeenten voor waarschuwen. Medewerkers met een beperking die willen en kunnen werken, staan massaal aan de kant', aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.

CNV zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten. 'Zeker nu het goed gaat met de economie en bedrijven schreeuwen om personeel is er geen enkel excuus meer om mensen met een arbeidsbeperking geen fatsoenlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt', aldus voorzitter Maurice Limmen.

'Meer geld nodig voor betere arbeidsmarktkansen'

Volgens Cedris, de landelijke vereniging voor re-integratie en sociale werkgelegenheid, zijn de bezuinigingen te fors geweest. 'Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding en ondersteuning van deze werkzoekenden', meent Cedris-voorzitter Job Cohen.

Bron: ANP