De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen vijftig jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe overlevingscijfers over de periode 1961-2015 die Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) donderdag heeft gepubliceerd.

Zo'n 64 procent van de mensen die in de jaren zestig kanker kregen, stierf binnen vijf jaar. Wie in het afgelopen decennium kanker kreeg, had dubbel zoveel kans om vijf jaar later nog te leven. Ook de zogeheten tienjaarsoverleving laat fors gunstiger cijfers zien: van 32 procent tussen 1961 en 1970, naar 54 procent tussen 2006 en 2010. Ook de komende jaren verwacht het kankercentrum nog een verdere stijging van de overlevingskansen.

Sterftecijfers van verschillende kankersoorten

Er bestaan nog steeds veel verschillen in de sterftecijfers van de verschillende soorten kanker. Bij de veelvoorkomende borstkanker is de overlevingskans naar bijna 80 procent gestegen en bij dikkedarmkanker ligt die op bijna 60 procent.

Kanker lang niet meer altijd dodelijk

Ook bij kankersoorten die voorheen vrijwel altijd dodelijk waren, is veel progressie geboekt. Zo is de vijfjaarsoverleving bij leverkanker van 0 naar 19 procent gegaan en bij alvleesklierkanker van 0 naar 9 procent. Bij slokdarmkanker nam de overleving toe van 10 naar 24 procent.

Positieve ontwikkelingen in kankerbestrijding

Ook bij patiënten met bloed- en lymfeklierkankers is een duidelijke toename van de overleving te zien, die onder meer is toe te schrijven aan de introductie van nieuwe behandelingen. Een andere positieve ontwikkeling is te zien bij melanomen, een agressieve vorm van huidkanker. Bij deze patiënten nam de vijfjaarsoverleving toe van 67 naar 91 procent.

Geslachtsspecifieke kanker

Kankersoorten die uitsluitend bij mannen voorkomen zoals zaadbal- en prostaatkanker, vertonen een betere overleving dan de kankersoorten die uitsluitend voorkomen bij vrouwen zoals baarmoederhals- en eierstokkanker.

Vroege diagnose vergroot overlevingskans

Voor bijna alle vormen van kanker geldt: hoe vroeger het stadium bij diagnose, des te hoger de kans op een effectieve behandeling en een langere overleving. Het kankercentrum verklaart de hogere overlevingskansen door betere medische zorg, bevolkingsonderzoeken en concentratie van complexe chirurgie in gespecialiseerde centra.

Bron: ANP