De politie maakt zich zorgen over de forse toename van overlast die verwarde mensen geven. Het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen steeg vorig jaar met 12 procent ten opzichte van 2016, van ruim 53.000 naar 83.000. De trend is bij alle eenheden te zien.

Ernst incidenten neemt toe

De politie noemt de stijgende trend 'opvallend en zorgelijk.' Het aantal en de ernst van incidenten neemt toe. 'Verwarde mensen doden meer mensen dan terreur', zei de Rotterdamse korpschef Frank Paauw vorig jaar.

'Te weinig gedaan'

Pieter-Jaap Aalbersberg van de Eenheid Amsterdam, die binnen de politie verantwoordelijk is voor het thema personen met verward gedrag, stelt dat er nog steeds te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en situaties uit de hand lopen.

Stabiele levensstructuur ontbreekt

'Bij mensen die veelvuldig met de politie in aanraking komen, ontbreekt het vaak aan een stabiele levensstructuur. Essentieel is om het belang van de persoon centraal te stellen en oplossingen te realiseren dwars door alle muren en schotten van organisaties heen.'

Bron: ANP