Het ministerie van Volksgezondheid stelt 75 miljoen euro beschikbaar om huisartsen te helpen bij het digitaal toegankelijk maken van hun dossiers voor de patiënten over wie ze gaan.

Per 1 juli volgend jaar moeten alle zorgverleners hun patiënten elektronische inzage bieden in hun eigen medische gegevens. 'Het doel hiervan is natuurlijk dat de huisarts meer tijd over heeft voor de patiënt', aldus gezondheidsminister Bruno Bruins. Een van de voordelen is bijvoorbeeld dat vragenlijsten al vooraf ingevuld kunnen worden.

Lees ook: Iedereen in EU toegang tot medisch dossier

De informatieverstrekking moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Dankzij de subsidie kunnen ICT-systemen geschikt worden gemaakt, huisartsen worden opgeleid en ook patiënten worden voorgelicht. Ook wordt geregeld dat laaggeletterden en mensen met beperkte vaardigheden eveneens gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.

Bron: ANP