Het demissionair kabinet gaat plannen versnellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) weten in reactie op een uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse staat meer moet doen tegen luchtvervuiling.

'Schone lucht is van levensbelang. Daarom gaan we onze inzet samen met de regio’s waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken. Dit plan wordt een aanvulling op bestaande maatregelen die betrokken gemeenten en provincies al onverminderd nemen voor het aanpakken van knelpunten', aldus Dijksma. Deze knelpunten zijn onder meer enkele drukke binnensteden en een aantal regio's met veel veehouderijen.

De zaak was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat. De rechter oordeelde dat dat er een luchtkwaliteitsplan moet worden opgesteld dat aan de regelgeving voldoet en ervoor zorgt dat alle overschrijdingen op de 'kortst mogelijke termijn' zijn verdwenen. Ook verbiedt de rechter de Staat om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.

Klimaatorganisatie Urgenda is zeer te spreken over de uitspraak van de rechtbank dat de Nederlandse staat meer moet doen tegen de luchtvervuiling. De beweging won in 2015 een vergelijkbare zaak over de vermindering van CO2-uitstoot.

Rechter kiest voor gezondheid

'Dit is geweldig', zei directer Marjan Minnesma. 'Het is hartstikke goed dat Nederland nu ook echt moet doen wat in Europa is afgesproken. Dit is op meerdere fronten een goede uitspraak. Dit heeft veel gevolgen voor de gezondheid en luchtkwaliteit. Naar de rechter gaan is altijd een laatste redmiddel. Ik ben blij dat de rechter ook voor gezondheid kiest.'

Volgens Minnesma geeft het te denken dat de overheid sier heeft gemaakt met de afspraken die zijn ondertekend, maar dat de uitvoering achterwege is gebleven. 'We hebben nu gelukkig de kans om door te pakken. Ik hoop vooral dat de overheid het echte elektrische rijden gaat stimuleren, dat zal al heel veel in de fijnstof schelen.'

Kort geding

Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat eisten twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen. De organisaties vinden dat de Staat veel te weinig doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide voldoet ons land niet overal aan Europese normen en dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto's en bedrijven.

Milieudefensie als Adem tegen de Staat kregen dus gelijk van de rechtbank en reageerden erg blij. 'Maar eigenlijk is het bizar dat we via de rechter de Staat moeten dwingen zich aan de wet te houden', vond Milieudefensie ook.

Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat voeren ook nog een andere gerechtelijke procedure over de kwestie. De behandeling in deze bodemprocedure is op 14 november.

Bron: ANP