Wanneer het voor een ongeneeslijk zieke patiënt geen baat meer heeft om verder behandeld te worden, moet de arts zich kunnen beroepen op een eerder afgesproken behandelverbod. Hiervoor pleit de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). 

Soms wordt er tot op het laatste moment voor gekozen om patiënten te blijven behandelen. Op dat moment ligt overbehandeling op de loer, wat niet in het belang is van de patiënt. 

Om die reden zouden arts en patiënt volgens de NVVE in een vroeg stadium moeten afspreken op welk moment er sprake is van een behandelverbod, zodat de arts of patiënt hierop terug kan vallen als het idee bestaat dat verdere behandeling geen zin meer heeft. Indien de patiënt zijn wensen zelf niet meer kenbaar kan maken, geldt namelijk wat in het behandelverbod is opgenomen. 

Taboe op behandelverbod

Volgens Agnes Wolbert van de NVVE rust er ten onrechte een taboe op het onderwerp van behandelverboden. Volgens haar komt dit vooral doordat het kostenaspect een rol speelt; ouderen zouden soms onder druk akkoord gaan met een dure behandeling. 

'Uit onderzoek blijkt dat het overbehandelen van oudere patiënten aan de orde van de dag is. Dat is doorgaans niet in het belang van de patiënt. Als de patiënt geen behandeling meer wenst en de voorkeur geeft aan overlijden, dan kan een behandelverbod nog van grotere waarde blijken te zijn dan een euthanasieverzoek', stelt de NVVE in een persbericht.  

Hoe werkt een behandelverbod?

Het behandelverbod is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). In deze wet staat dat een patiënt altijd toestemming moet geven om behandeld te worden, dus je mag een behandeling ook altijd weigeren of stoppen. Ook mag een arts volgens deze wet geen medische ingrepen doen zonder toestemming van de patiënt ‘als hierdoor de dood (sneller) intreedt’. 

In een behandelverbod zou je bijvoorbeeld je voorkeuren kunnen aangeven wanneer je in coma ligt, of wanneer je alleen behandeld wil worden met betrekking tot het voorkomen van pijn en ongemak. 

Bekijk voor meer informatie de website van de NVVE.

Bron: NVVE