Ouderen die in Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius, rond of onder de armoedegrens leven 'leiden niet zelden een mensonwaardig bestaan'. Dat heeft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen geconstateerd. Ze kunnen vaak niet in hun eerste levensbehoeften voorzien, hebben te weinig (zorg-)voorzieningen en weten niet voor welke regelingen ze in aanmerking komen.

'Beleid dat hun bestaanszekerheid garandeert, moet daarom nu echt prioriteit krijgen', aldus Van Zutphen. 'Ondanks alle problemen klagen ouderen in Caribisch Nederland vanuit trots en vooral ook schaamte nauwelijks over hun situatie. Maar die is niet acceptabel en moet snel verbeteren. Alle overheden moeten nú samen doorpakken, en wel op alle fronten tegelijk.'

Hoge kosten

De kosten van eerste levensbehoeften zijn in Caribisch Nederland vaak bijna twee keer zo hoog als in Nederland, terwijl de AOV-uitkering ongeveer gelijk is aan de Nederlandse AOW. De woonlasten zijn hoog en de boodschappen relatief duur. Ook zijn de voorzieningen in Caribisch Nederland vaak ontoereikend voor ouderen. Openbaar vervoer is er niet of nauwelijks, waardoor ouderen geïsoleerd raken.

De Nationale ombudsman gaat op 11 september op Bonaire in gesprek over zijn rapport met vertegenwoordigers van de overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

Bron: ANP