Ouderen mogen er dan op vooruitgaan in de koopkrachtplaatjes van het kabinet, maar volgens hun organisatie Unie KBO staan ze 'niet te juichen' over het 'kleine plusje' dat ze tegemoet kunnen zien. 'Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar', stelt de organisatie.

Ook de ANBO is kritisch: 'Als de voortekenen ons niet bedriegen worden er geen bruggen gebouwd tussen werkend en niet-werkend. Gepensioneerden krijgen er voor het eerst in acht jaar een klein plusje bij, maar dat plusje is nog altijd kleiner dan de plus van werkenden.'

Volgens de organisaties worden veel ouderen financieel zwaar geraakt door een opeenstapeling van hoge zorgkosten, pensioenkortingen, oplopende woonlasten en fiscale maatregelen. De organisatie pleit ervoor om die groep te compenseren. Verder doet Unie KBO, samen met andere ouderenorganisaties, alvast een oproep aan het volgende kabinet: 'Dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden'.

Het CBS becijferde onlangs dat werknemers er vorig jaar 2,5 procent op vooruitgingen, terwijl de koopkracht van gepensioneerden gemiddeld met 0,1 procent afnam. Unie KBO stelt dat voor sommige ouderen het koopkrachtverlies wel 9 procent bedroeg.

Bron: ANP