Voormalig directeur Aysel Erbudak van het inmiddels gesloten Slotervaartziekenhuis in Amsterdam staat maandag en woensdag voor de rechter in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie beschuldigt haar onder meer van verduistering van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld.

Volgens het OM sluisde de verdachte tussen 23 juni en 8 september 2008 in totaal 1 miljoen euro weg, onder meer met valse facturen. Daarnaast zou de 52-jarige zorgonderneemster zich tussen medio 2011 en medio 2014 ten onrechte een bedrag van ongeveer 200.000 euro hebben toegeëigend. Ook dat was geld van het ziekenhuis, stelt justitie.

Erbudak ontkent alles. Zij werd in maart 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. In 2015 bepaalde de civiele rechter dat zij het ziekenhuis 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. Daarna werd zij persoonlijk failliet verklaard.

Volgens haar advocaat moet in de strafzaak, anders dan in de civiele procedure, worden aangetoond dat er opzet was tot het onttrekken van geld. Daar is geen sprake van geweest, stelt hij. Hij wijst er ook op dat het Slotervaart geen aangifte heeft gedaan tegen Erbudak.

Update 13:00 - Erbudak: strafzaak berust op leugens

'Ik vind het totaal niet terecht dat ik vandaag hier moet verschijnen om mij over zaken te verantwoorden waarvan ik vind dat ze mij ten onrechte worden verweten.' Zo begon Erbudak maandag haar verklaring ten overstaan van de rechtbank in Amsterdam.

Die verdenking is, aldus Erbudak, gebaseerd op een verkokerde visie bij opsporingsambtenaren bij de FIOD én op leugens van oud-collega’s bij het Slotervaart en de erven van haar in 2012 overleden zakenpartner Jan Schram. Volgens Erbudak hadden die oud-collega's en de erven vervolgd moeten worden en niet zij.

'Van droom naar nachtmerrie'

Haar avontuur met het Slotervaartziekenhuis, dat Erbudak naar eigen zeggen uit de rode cijfers wist te trekken, is verworden van een droom tot een nachtmerrie, verklaarde zij. Het ziekenhuis 'is door hebzucht en machtsmisbruik te gronde gericht', zei de oud-directeur, maar daar heeft zij part noch deel aan gehad.

In de media is Erbudak neergezet, vindt zij zelf, als 'onverschrokken, inhalige, nietsontziende, hooggehakte Turkse uit de polder die wel even dacht ons Nederlandse zorgsysteem uit te dagen'. Dat 'flamboyante personage' spreekt tot de verbeelding, aldus een bij vlagen geëmotioneerde Erbudak in haar verklaring, 'maar is slechts een karikatuur van de vrouw die hier nu voor u staat'.

Meerdere procedures

De strafzaak is niet de eerste gelegenheid waarbij Erbudak in de rechtszaal verschijnt. Inmiddels zijn er diverse civiele procedures gevoerd over schulden. Erbudak hekelde de houding van rechters die zich over die zaken hebben gebogen, zij voelde 'agressie' van de rechtbanken. 'Het huis van recht werd voor mijn gevoel het huis van onrecht.' Onder meer de schulden hebben geleid tot het persoonlijk faillissement van Erbudak.

Het OM zal naar verwachting maandag nog de strafeis formuleren.

Update 10 september: Uitspraak verschoven naar woensdag

Erbudak heeft voor de rechtbank voet bij stuk gehouden: zij heeft zich niet schuldig gemaakt aan malversaties en niet ruim een miljoen euro aan ziekenhuisgeld weggesluisd, zoals het Openbaar Ministerie stelt. Het failliete ziekenhuis is 'door hebzucht en machtsmisbruik te gronde gericht', maar haar treft geen daarin blaam, aldus Erbudak tegen de rechter.

Erbudak legde een uitvoerige, bij vlagen emotionele verklaring af en werd door de rechtbank stevig aan de tand gevoeld. Zij meent dat zij te goeder trouw heeft gehandeld en dat niet zij, maar anderen door justitie op de korrel hadden moeten worden genomen. Erbudak doelde daarmee op de erven van haar zakenpartner Jan Schram (overleden in 2012) en op oud-collegabestuurders en de latere eigenaren van het Slotervaart.

'Mijn verleden verdient geen schoonheidsprijs'

De rechtbank wees Erbudak op haar (oude) strafblad: zij werd eerder veroordeeld voor onder meer het uitlokken van afpersing en fraude. De rechtbank vroeg zich daarbij hardop af hoe iemand met zo'n verleden het tot voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis heeft kunnen schoppen. Erbudak: 'Mijn verleden verdient geen schoonheidsprijs, maar ik ben niet iemand die crimineel is. Ik heb de afgelopen twintig, dertig jaar laten zien dat ik een goed lid van de samenleving ben.'

Het OM kwam maandag niet meer toe aan het formuleren van de strafeis. Dat onderdeel van het proces is verschoven naar woensdag.

Bron: ANP