Er worden in Nederland erg weinig organen gedoneerd door pasgeboren baby’s, omdat artsen het lastig vinden het onderwerp te bespreken. Een orgaandonatie bij een baby mag volbracht worden als de baby voldragen is en een bepaald lichaamsgewicht heeft.

Uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting blijkt dat tussen 2012 en 2016 drie kinderen een orgaan hebben gedoneerd. Het gaat dan om baby’s onder de leeftijd van 1 jaar die een hart, lever of nier doneerden aan een kind onder de 13 jaar.

'Een lastig verhaal'

Orgaandonatie bij baby’s is een lastig verhaal zegt Marion Siebelink tegen RTL Nieuws. Siebelink is promovendus op orgaandonatie bij kinderen. 'Het moet technisch mogelijk zijn. Als een pasgeboren baby geschikt is als donor, wordt er eerst gekeken of er een geschikte ontvanger is. Alleen als die er is, wordt er overgegaan op transplantatie.'

'Een kind dat overlijdt, dat hoort niet'

Orgaandonaties bij baby’s is een beladen onderwerp. Hoe begin je namelijk het gesprek met ouders terwijl zij zien dat hun kind vecht tegen de dood? 'Een kind dat overlijdt, dat hoort niet. Een kind dat vlak na de geboorte overlijdt, is iets heel anders dan een volwassene die een partner verliest, dat vraagt iets anders van de medische professionals.'

Modelprotocol

In ziekenhuizen geldt een modelprotocol voor omgang met donoren, maar het valt Siebelink op dat artsen niet altijd zelf het onderwerp met ouders aansnijden. Volgens haar is dat geen onwil, maar onwetendheid. De promovendus vindt dat daar nog veel winst mee in te behalen valt.

'Licht ouders eerder in'

Siebelink hoopt dat ouders in de toekomst eerder over de mogelijkheden te horen krijgen. Dat zij niet er niet voor het eerst pas mee kennis maken als de arts de bewuste vraag stelt. 'Als ouders hier onderling over spreken, draagt dat al bij aan de algemene openheid over dit onderwerp. Ieder jaar sterven er baby's die op de donorwachtlijst stonden, dus als we dat kunnen voorkomen is dat alleen maar mooi.'

Bron: RTL Nieuws