De oppositiepartijen willen dat het kabinet een bezuiniging van 100 miljoen euro op de wijkverpleging schrapt. PvdA-leider Lodewijk Asscher diende daartoe woensdag in het debat over de regeringsverklaring een motie in. Die is mede ondertekend door vrijwel de hele oppositie, inclusief PVV en FvD. Alleen de SGP ondertekende de oproep niet.

De SP en de andere linkse partijen maken zich zorgen over de afspraken die het nieuwe kabinet, dat steunt op VVD, CDA, D66 en Segers' ChristenUnie, wil maken met de gezondheidszorg. Om de stijging van de kosten af te remmen, moet de zorgsector 1,9 miljard besparen op de miljarden die de zorg de komende jaren duurder wordt. Als het kabinet van alle geledingen binnen de zorg evenveel vraagt, zou de wijkverpleging daarvan ongeveer 100 miljoen moeten opbrengen.

Moties

Het is ongebruikelijk dat in de eerste termijn van een debat moties worden ingediend. Asscher kreeg daar echter na enige discussie toch toestemming voor van regeringsfracties. Volgens de PvdA-leider heeft de snelle indiening van de motie het voordeel dat premier Mark Rutte daar donderdag dan in zijn antwoord aan de Kamer op kan reageren. Asscher verzet zich al geruime tijd tegen de bezuiniging op de wijkverpleging die in het regeerakkoord staat.

De PvdA-leider onderstreepte ook dat Rutte en de regeringspartijen het in het debat hadden over een uitgestoken hand aan de oppositie. Hij wil zien of die houding wat voorstelt.

'SP wil zelf bezuinigen op wijkverpleging'

Tijdens het debat sprak de SP het kabinet verwijtend toe over de bezuiniging op de wijkverpleging. Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was dit een idee van de SP zelf. Hij wees Roemer erop dat de SP precies zulke afspraken met de gezondheidszorg wil maken. De SP-leider wierp tegen dat hij die bezuinigingen zoekt in het bestrijden van bureaucratie, winstuitkeringen en topsalarissen, maar ook dat verschilt volgens de ChristenUnie-voorman niets van de kabinetsplannen.

Reactie van premier Rutte

Rutte wijst erop dat ook de wijkverpleging misschien kan besparen, door bijvoorbeeld de bureaucratie terug te dringen of haar voordeel te doen met vernieuwende werkwijzen en middelen. Bovendien moet de minister nog met de sector gaan onderhandelen en wil hij hem daarbij ruimte laten. Daarom wil het kabinet niet beloven dat de wijkverpleging hoe dan ook niet hoeft bij te dragen aan de bezuinigingen.

Bron: ANP