De kliniek waar de verdachte van de moord op Anne Faber verbleef, mag tot nader order geen zware complexe patiënten meer opnemen. De instelling moet eerst maatregelen nemen om de zorg te verbeteren. Dat plan moet uiterlijk 22 december klaar zijn.

Dat heeft minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) maandag besloten naar aanleiding van onderzoek van twee inspecties. Zwakke punten zijn onder meer de personeelsbezetting en mogelijkheden voor patiënten om aan drugs te komen in de omgeving.

Externe medewerkers

De kliniek in Den Dolder, Roosenburg (een onderdeel van Aventurijn), moet vaak externe medewerkers inzetten vanwege het ziekteverzuim onder vast personeel en vacatures die niet snel genoeg worden opgevuld. De tijdelijke medewerkers zijn wel gekwalificeerd maar kennen de patiënten niet altijd goed. Dat leidt tot gevoelens van onveiligheid bij het vaste personeel. Ook verschillen de medewerkers en het bestuur van mening over de aanpak van verslaving onder patiënten.

24-uurs surveillance

Inmiddels is er 24 uur per dag surveillance ingesteld door de politie en buurtcoaches. Dat is bedoeld om de gevoelens van onveiligheid bij omwonenden weg te nemen. Ook moet het ertoe leiden dat drugs beter worden geweerd van het terrein. De kliniek onderzoekt inmiddels wat het effect is van de intensieve surveillance, die vooralsnog duurt tot medio januari.

Reactie Aventurijn

Het bestuur van Aventurijn in Den Dolder erkent de problemen in de kliniek FPA Roosenburg en herkent zich in de aanbevelingen van de inspectie, over personeelsbezetting, gevoelens van onveiligheid en verslavingsproblematiek. 'Er is in de gehele geestelijke gezondheidszorg een krappe arbeidsmarkt en dat is voelbaar in de kliniek en voor iedere medewerker', aldus het bestuur.

Maatregelen in de kliniek

Het bestuur wijst erop dat direct na het aanhouden van P. aanvullende maatregelen genomen zijn. 'Zo is er een opnamestop geweest, is er nazorg geboden aan de medewerkers en is extra beveiliging ingezet', schrijft het bestuur.

Verbeterplan

De kliniek gaat de komende tijd een verbeterplan uitvoeren. De ontwikkelingen in de kliniek worden gevolgd door een nog nader te bepalen, door de minister benoemde, externe procesbegeleider. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat het bestuur voor het einde van dit jaar het verbeterplan presenteert.

De inspecties gaan nog verder met hun onderzoek, meldt Dekker aan de Tweede Kamer. Daarin worden de omstandigheden rond Michael P. gereconstrueerd.

Bron: ANP