Het zou goed zijn om te onderzoeken of elders in de zorg net zoveel geweld voorkwam en voorkomt als in de jeugdzorg. Dat zegt Micha de Winter, voorzitter van de commissie die zich over de wanpraktijken in de jeugdzorg heeft gebogen. Veel van wat hij daar is tegengekomen, ziet hij ook in andere sectoren terug.

De Winters commissie concludeerde na jarenlang onderzoek dat ruim driekwart van de kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen de afgelopen decennia is geconfronteerd met misbruik, mishandeling, treiteren en verwaarlozing. Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) opperde soortgelijk onderzoek in te stellen naar de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Driekwart van kinderen in jeugdzorg maken geweld mee

Elders in de zorg zie je inderdaad dezelfde patronen, zegt De Winter. Dat is ook logisch, omdat die voortkomen uit de opvattingen van de samenleving over hoe je moet omgaan met mensen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Zo hadden 'de bleekneusjes uit de stad' die in het verleden naar vakantiekolonies op het platteland werden gestuurd, het vaak ook zwaar te verduren. En werden kinderen met tuberculose in klinieken ook gedwongen te eten, geslagen en vernederd.

De Winter vraagt zich wel af of de ouderenzorg zich voor zo'n onderzoek leent. Hij wijst erop dat zijn commissie zwaar leunde op interviews met ervaringsdeskundigen. Veel ouderen die over misstanden zouden kunnen vertellen zijn inmiddels niet meer aanspreekbaar of zelfs al overleden.

Meldpunt sluit 

Nu zijn commissie klaar is, gaat ook het meldpunt sluiten waar slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hun verhaal kunnen doen. Dat baart De Winter zorgen, omdat zij nog niet ergens anders terecht kunnen. De Kamer gaat met het kabinet praten om voor hen toch iets te regelen.

De Winter hamerde er verder nog eens op dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen om geweld in de jeugdzorg tegen te gaan. Hij ziet dat liefst de Kinderombudsman doen. Hij hoopt dat het kabinet, dat op die aanbeveling nog niet is ingegaan, dat plan alsnog omarmt.

Bron: ANP