Zorgverleners moeten verplicht incidenten met medische implantaten melden aan de inspectie. Dat heeft minister Bruins voor Medische Zorg toegezegd in een debat over de Implant Files. De Implant Files is een wereldwijd onderzoek naar implantaten, op initiatief van Radar en dagblad Trouw.

Eerder waren alleen fabrikanten verplicht om incidenten te melden. Calamiteiten moeten al door beide partijen gemeld worden.

Incident of calamiteit?

Er bestaat onduidelijkheid over het melden van incidenten en calamiteiten bij zorgverleners, bleek uit een onderzoek van Radar en Trouw.

57% van de ziekenhuizen zegt in het onderzoek dat het duidelijk is wat een calamiteit is. Voor 13% is het begrip niet duidelijk en 30% vindt het niet altijd duidelijk. Bij incidenten vindt 65% de omschrijving daarvan duidelijk. Voor 13% is de term niet duidelijk en voor 22% is het niet altijd duidelijk wat er met een incident bedoeld wordt.

Wat is het verschil?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die tot de dood van een patiënt heeft geleid of voor ernstige schadelijke gevolgen heeft gezorgd. Zo'n geval moet dus altijd worden gemeld.

Een incident is een fout of onbedoelde gebeurtenis die zich voordoet tijdens de zorgverlening, zonder blijvend letsel voor de patiënt. Zo'n geval hoeft niet altijd gemeld te worden door artsen en ziekenhuizen.

In gesprek met je arts

De minister kwam in het debat nog met twee actiepunten omtrent implantaten. Hij wil dat patiënt en arts samen beslissen of een implantaat een goede keuze is. Heb jij binnenkort een afspraak met je dokter over het al dan niet plaatsen van een implantaat? Gebruik dan deze checklist van Radar om je goed voor te bereiden.

Tot slot zei de minister een campagne te starten om het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten meer bekendheid te geven.

Lees ook: IGJ moet veiligheidswaarschuwingen implantaten inzichtelijk maken

Uit internationaal onderzoek van Radar en dagblad Trouw, de Implant Files, bleek het toezicht op implantaten wereldwijd faalt, met grote gevolgen. Bijwerkingen blijven lang onopgemerkt, en levens komen in gevaar. De minister deed de toezeggingen voor maatregelen in een debat over de Implant Files.